Print Thứ Năm, 08/08/2019 21:21

Thời gian qua, toà án nhân dân Đồ Sơn luôn chủ động, đẩu nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại án. Việc giải quyết, xét xử các loại án đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có vụ việc quá hạn luật định, không có trường hợp nào chậm thụ lý vụ án, không có bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án dân sự; không có bản án, quyết định bị hủy, bị sửa.

Cụ thể, 6 tháng năm 2019, tòa án nhân quận thụ lý 165 vụ việc, đã giải quyết 130 vụ việc, còn lại 35 vụ việc đang giải quyết, tỷ lệ giải quyết đạt 78,8%. Trong đó, giải quyết, xét xử án dân sự mở rộng đạt 72,9%; giải quyết xét xử án hành chính và các việc khác đều đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, đơn vị đã làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động theo Chỉ thị số 04/2017/CT-CA ngày 30-10-2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tăng cường công tác hòa giải tại toàn án nhân dân.

Trong đó, đơn vị đã hoàn giải thành 65/86 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 75,6%, qua đó tạo đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn: Tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt 78,8%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác