Print Thứ Ba, 01/10/2019 22:12

Sáng 1/10, Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI họp lấy ý kiến các tổ viên tham gia vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020 – 2025 và Dự thảo biên tập nội dung Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (lần 1) về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố – Tổ trưởng chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Dự thảo Báo cáo của Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá chiến lược phát triển thành phố 5 năm 2021 – 2025 về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại đã đánh giá khá toàn diện về kết quả đạt được, nguyên nhân thành công và cả những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện, mở ra thời kỳ phát triển mới, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế – xã hội của cả nước.

Dự thảo đã khái quát 5 thành tựu nổi bật là: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, có những chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc; Tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng của cả nước; Kết cấu hạ tầng phát triển đột phá; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cấp đúng định hướng, chủ trương “đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội phải đi trước so với phát triển kinh tế”; và Phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, truyền thống, phẩm chất của con người Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại tập trung cho ý kiến vào nội dung, kết cấu, một số luận cứ quan trọng trong dự thảo, phương hướng, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 – 2025, đặc biệt là hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu. Các ý kiến cũng tập trung phân tích 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 đột phá trọng tâm đề ra trong Dự thảo.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng – Tổ trưởng Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp thu và tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện vào Dự thảo. Đối với nội dung, kết cấu Dự thảo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục chỉnh lý, làm rõ một số khái niệm cho thật chính xác, cập nhật thêm các số liệu quan trọng, đồng thời bổ sung tiểu kết cho từng phần.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Dự thảo báo cáo của Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại cần bảo đảm cân đối về kết cấu giữa các mục, cô đọng, súc tích, có tính khái quát cao; đồng thời lưu ý, ngoài những kết quả thành tựu, cần nhìn nhận sâu sắc về cả những bài học kinh nghiệm thành công lẫn chưa thành công trong cả nhiệm kỳ. Dự thảo báo cáo sẽ tiếp tục được Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh, trước khi trình Tiểu ban Văn kiện.

Phương Trang

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ Kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại tham gia hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác