Print Thứ Tư, 17/03/2021 08:17 Gốc

Nhằm tôn vinh những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ thành phố, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 16/3/2021 tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021.

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức xét tặng phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, công bằng và chính xác; tuân thủ Quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 351/2016/QĐ-UBND ngày 7/3/2016 của UBND thành phố.

Ảnh minh họa: Nguyễn Tuấn Anh.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí thông báo việc xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố…). Thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, trường Đại học, Cao đẳng, tổ chức khoa học và công nghệ, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện từ ngày 12/4-15/4/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai Kế hoạch. Thời gian thực hiện từ 18/4-10/6/2021. Các cơ quan, tổ chức cơ sở phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xét tặng giải thưởng tại Hội đồng cấp cơ sở.

Thời gian dự kiến tổ chức xét Giải thưởng tại Hội đồng cấp chuyên ngành từ ngày 11/6-11/7/2021. Thời gian dự kiến tổ chức xét Giải thưởng tại Hội đồng cấp thành phố từ ngày 12/7-12/8/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố, Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND thành phố và tổ chức trao thưởng. Thời gian từ 13/8-2/9/2021.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực triển khai Kế hoạch, có trách nhiệm giúp UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, giám sát Sở Khoa học và Công nghệ lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán và quản lý tài chính theo quy định. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường Đại học trên địa bàn thành phố, các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức xét tặng Giải thưởng ở cấp cơ sở đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thời gian theo quy định.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức xét tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm và Giải thưởng Thành phố về khoa học và công nghệ năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác