Print Thứ Tư, 08/05/2019 09:46

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng thành phố an toàn trước thiên tai; tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức về phòng chống thiên tai tạo sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng chống thiên tai, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số140/KH-UBND ngày 6/5/2019 Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (từ ngày 15-22/5/2019), với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.


Cơn bão số 10 năm 2011 tại Đồ Sơn. Ảnh: Quốc Trung

Trong tháng 5/2019, tổ chức các hoạt động tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; các mô hình, bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng chống thiên tai. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi pham. 

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai các cấp và cộng đồng.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15-22/5/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác