Print Thứ Sáu, 21/02/2020 10:47 Gốc

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150) năm 2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2020.

Cụ thể, tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời tiếp tục rà soát, xác minh, chuẩn hoá thông tin, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tích hợp cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin khi có kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 41-KH-BCD.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác