Print Thứ Ba, 04/02/2020 11:22 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 30/1/2020 tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng.

Theo đó, trước ngày 10/2/2020, UBND các quận, huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và Tiên Lãng sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó quy định cụ thể về nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công các thành viên chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường thuộc phạm vi sắp xếp tổ chức thực hiện.

Trước ngày 10/2/2020, UBND các quận, huyện: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Đồ Sơn và Tiên Lãng tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14.

Các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận. Thu hồi con dấu cũ, khắc, đăng ký và sử dụng con dấu mới. Đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động kể từ ngày 10/2/2020.

UBND các quận huyện chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng và UBND cấp xã liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn cho cá nhân tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần phải được chuẩn bị trước và tiến hành thực hiện ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, bảo đảm công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở UBND quận, huyện, cấp xã, thông báo đến các thôn, tổ dân phố và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ.

Không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cơ quan, tổ chức và công dân thực hiện kể từ ngày 10/2/2020.

Đường Quang Trung, quận Hồng Bàng.

Tại Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng. Theo đó, việc sắp xếp thực hiện cụ thể:

1. Sắp xếp các phường thuộc quận Hồng Bàng như sau:

– Nhập toàn bộ 0,15 km2 diện tích tự nhiên, 5.215 người của phường Quang Trung vào phường Hoàng Văn Thụ. Sau khi nhập, phường Hoàng Văn Thụ có 0,45 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.655 người.

Phường Hoàng Văn Thụ giáp các phường Hạ Lý, Minh Khai, Phan Bội Châu; quận Lê Chân và quận Ngô Quyền.

– Nhập toàn bộ 0,14 km2 diện tích tự nhiên, 2.515 người của phường Phạm Hồng Thái vào phường Phan Bội Châu. Sau khi nhập, phường Phan Bội Châu có 0,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.410 người.

Phường Phan Bội Châu giáp các phường Hạ Lý, Hoàng Văn Thụ, Thượng Lý và quận Lê Chân.

– Sau khi sắp xếp, quận Hồng Bàng có 9 phường.

2. Sắp xếp các phường thuộc quận Ngô Quyền như sau:

– Nhập toàn bộ 0,29 km2 diện tích tự nhiên, 5.581 người của phường Lương Khánh Thiện vào phường Cầu Đất. Sau khi nhập, phường Cầu Đất có 0,43 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.213 người.

Phường Cầu Đất giáp các phường Gia Viên, Lê Lợi, Máy Tơ; quận Hồng Bàng và quận Lê Chân.

– Sau khi sắp xếp, quận Ngô Quyền có 12 phường.

3. Sắp xếp các phường thuộc quận Đồ Sơn như sau:

– Thành lập phường Hải Sơn trên cơ sở nhập toàn bộ 2,23 km2 diện tích tự nhiên, 5.518 người của phường Vạn Sơn và toàn bộ 3,5 km2 diện tích tự nhiên, 8.053 người của phường Ngọc Hải. Sau khi thành lập, phường Hải Sơn có 5,73 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.571 người.

Phường Hải Sơn giáp phường Ngọc Xuyên, phường Vạn Hương và Biển Đông.

– Sau khi sắp xếp, quận Đồ Sơn có 6 phường.

4. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tiên Lãng như sau:

– Nhập toàn bộ 11,06 km2 diện tích tự nhiên, 3.706 người của xã Tiên Hưng vào xã Vinh Quang. Sau khi nhập, xã Vinh Quang có 30,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.049 người.

Xã Vinh Quang giáp xã Đông Hưng, xã Hùng Thắng; huyện Kiến Thụy và Biển Đông.

– Nhập toàn bộ 4,06 km2 diện tích tự nhiên, 3.593 người của xã Tiên Tiến vào xã Quyết Tiến. Sau khi nhập, xã Quyết Tiến có 9,01 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.022 người.

Xã Quyết Tiến giáp các xã Khởi Nghĩa, Tiên Cường, Tiên Thanh, Tự Cường, thị trấn Tiên Lãng; huyện An Lão và huyện Vĩnh Bảo.

– Sau khi sắp xếp, huyện Tiên Lãng có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 7 quận và 8 huyện; 217 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn.

Chính phủ, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác