Print Thứ Hai, 20/04/2020 13:17 Gốc

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 14/4/2020 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020.

Kế hoạch nhằm thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 1/5/2020 đến ngày 31/5/2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp, tuân thủ nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch. Khuyến khích tổ chức các hoạt động qua hình thức trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch, cụ thể: tổ chức phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động; thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, tập trung một số ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thăm quan các mô hình, doanh nghiệp điển hình về an toàn vệ sinh lao động; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

V.H.N

Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch số 108/KH-UBND.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác