Print Thứ Sáu, 08/01/2021 15:30 Gốc

UBND thành phố vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố về việc tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố theo mức đã được thành phố phê duyệt, cụ thể như sau:

. Người cao tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi: 700.000 đồng/người, bằng tiền mặt

. Người cao tuổi 95 tuổi: 900.000 đồng/người, bằng tiền mặt

. Người cao tuổi từ 101 tuổi trở lên: 1.500.000 đồng/người, bằng tiền mặt

. Người cao tuổi 90 tuổi: 800.000 đồng/người bằng tiền mặt và 200.000 đồng/người bằng hiện vật

. Người cao tuổi 100 tuổi: 1.500.000 đồng/người, bằng tiền mặt và 5 mét vải lụa/người.

Nguồn kinh phí tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95, từ 101 tuổi trở lên được bố trí trong dự toán thu chi ngân sách năm 2021 của các quận, huyện.

Nguồn kinh phí tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi được bố trí trong dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2021 và đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 18/12/2020.

UBND thành phố giao Sở Tài chính cấp kinh phí bằng tiền mặt cho người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi cho các quận, huyện theo Quyết định phân bổ kinh phí số 3821/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thành phố. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển quà bằng hiện vật cho các địa phương, sau khi thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn và gia đình người cao tuổi tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, tuân thủ các quy định hiện hành, thanh toán, quyết toán theo số liệu thực tế.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác