Print Thứ Ba, 25/02/2020 09:38 Gốc

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch sô 342/KH-BCH về tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020 trong Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Nội dung Kế hoạch tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn được phân công phụ trách về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam, xây dựng văn hoá đọc trong cộng đồng trong từng cơ quan, đơn vị; khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời lồng ghép nội dung Ngày sách Việt Nam và phát động phong trào đọc sách gắn với sinh hoạt chính trị và các chương trình, sự kiện và các hoạt động văn hoá tại cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị; tổ chức toạ đàm trao đổi về sách; hướng dẫn kỹ năng đọc sách, nói chuyện chuyên đề về sách, chọn sách phù hợp cho cán bộ, chiến sĩ.

Thông qua việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020 (lần thứ 7) nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội. Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hoá đọc trong cộng đồng; trong cơ quan, đơn vị và tôn vinh những người tham gia trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữu và quảng bá sách. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, lưu trữ và quảng bá những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến với cán bộ, chiến sĩ.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 342-KH-BCH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020 trong Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác