Print Thứ Tư, 23/06/2021 16:53 Gốc

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021; UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 4081/UBND-VX ngày 22/6/2021 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Tại Văn bản, UBND thành phố giáo các sở, ngành, địa phương, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo thi thành phố, Ban Chỉ đạo thi các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT năm học 2021 đợt thi ngày 7, 8/7/2021 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 tại Hải Phòng.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo thi thành phố, Ban Chỉ đạo thi các quận, huyện, các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện cụ thể các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021. Xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tại thành phố đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi; cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 không thể dự thi vào các ngày 7, 8/7/2021 và sẽ tham dự vào đợt thi thứ 2, gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5/7/2021.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác