Print Thứ Sáu, 25/02/2022 14:26 Gốc

UBND thành phố vừa đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ, tại địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2 hoạt động với tần suất bình thường.

Địa bàn có dịch ở cấp 3, vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt nội tỉnh, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe vận chuyển học sinh, sinh viên hoạt động với tần suất bình thường; vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, xe buýt liên tỉnh hoạt động với tần suất bình thường trên cơ sở thống nhất giữa Sở GTVT Hải Phòng và Sở GTVT các tỉnh, thành phố đối lưu.

Địa bàn có dịch ở cấp 4, dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch (trừ xe công nghệ dưới 09 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử), xe vận chuyển học sinh, sinh viên; đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 09 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép hoạt động bình thường; trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ.

Đối với hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô, tại địa bàn có dịch ở cấp 1, 2 hoạt động bình thường; địa bàn có dịch cấp 3, 4 được phép hoạt động theo hướng dẫn của Sở GTVT điểm đi, điểm đến.

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng hải (tuyến từ bờ ra đảo), tại địa bàn có dịch ở cấp 1, 2, 3 hoạt động bình thường; địa bàn có dịch cấp 4, dừng hoạt động (trừ trường hợp đặc biệt sẽ do UBND thành phố quyết định).

Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa, tại địa bàn có dịch ở cấp 1, 2 hoạt động bình thường; địa bàn có dịch ở cấp 3, hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh diễn ra bình thường; vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động với tần suất bình thường trên cơ sở thống nhất giữa Sở GTVT Hải Phòng và Sở GTVT các tỉnh, thành phố đối lưu; dừng hoạt động vận tải hành khách đối với địa bàn có dịch ở cấp 4.

UBND thành phố giao Sở GTVT tổ chức thực hiện hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, kịp thời báo cáo UBND thành phố điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Hải Phòng thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác