Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

UBND thành phố vừa có Quyết định phê duyệt Dự án “Hỗ trợ người cao tuổi thiệt thòi qua nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam” giai đoạn 2018 – 2020.

Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua Tổ chức HelpAge International tại Việt Nam tài trợ, trong đó vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài gần 170.000 USD (tương đương 3,8 tỷ đồng), vốn đối ứng là 25 triệu đồng/câu lạc bộ từ nguồn vận động xã hội hóa của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Mục tiêu của Dự án góp phần cải thiện cuộc sống của những người cao tuổi thiệt thòi, nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Giúp đỡ thành lập và nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; hỗ trợ nâng cao năng lực của Hội Người cao tuổi các cấp và chính quyền cơ sở trong việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Thời gian kết thúc Dự án là hết tháng 12/2020. 

Trâm Bầu – Cổng TTĐT thành phố 12/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức HelpAge International hỗ trợ gần 170.000 USD giúp đỡ người cao tuổi thiệt thòi trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác