Print Thứ Hai, 08/04/2024 09:10 Gốc

Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025).

Đây là dịp để đánh giá sâu sắc, toàn diện hoạt động văn học, nghệ thuật thành phố Hải Phòng 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định vị thế truyền thống của văn học, nghệ thuật Hải Phòng, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố trong giai đoạn mới.

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ nay đến tháng 4/2025, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức hưởng ứng hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật ngành Trung ương tổ chức; tổ chức hoạt động quảng bá, tôn vinh tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, đặc sắc của thành phố 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; Triển lãm trưng bày sách, ảnh, giới thiệu thành tựu 50 năm văn học, nghệ thuật thành phố Hải Phòng sau ngày đất nước thống nhất; đồng thời, tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp giao lưu nghệ thuật Kỷ niệm 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; sản xuất phóng sự tài liệu về hoạt động văn học, nghệ thuật thành phố sau ngày truyền thống đất nước thống nhất; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến nội dung tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”…

Thông qua các hoạt động tổng kết, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển thành phố Hải Phòng, phát huy vai trò tích cực của văn nghệ sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; khuyến khích mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật của thành phố. Đồng thời, cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, định hướng thẩm mỹ cho nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm

Hồng Nhung

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức đánh giá sâu sắc, toàn diện các hoạt động văn học, nghệ thuật thành phố Hải Phòng 50 năm sau ngày đất nước thống nhất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác