Print Thứ Tư, 18/09/2019 18:50

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp qua các hoạt động ngoại khóa, UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát động Cuộc thi, khích lệ các học sinh, học viên của các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên trang web: timhieuphapluat.vn. Nội dung và cách thức dự thi: Theo thể lệ Cuộc thi; Thời gian: Vòng loại: từ 30/9-15/11/2019; Vòng bán kết: từ 15/11-01/2020; Vòng chung kết toàn quốc: Dự kiến diễn ra tháng 3/2019.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan triển khai cuộc thi trước ngày 25/9/2019; báo cáo UBND thành phố kết quả; giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai cuộc thi trước ngày 25/9/2019, báo cáo UBND thành phố kết quả; giao Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông để động viên các học sinh, sinh viên tích cực tham gia cuộc thi; đề nghị Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc hưởng ứng Cuộc thi.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác