Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:53

Nhằm tăng cường gắn kết giữa chính quyền thành phố với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa có ý kiến đồng ý với đề nghị của VCCI về việc gặp gỡ doanh nghiệp thường kỳ mỗi quý một lần. Chủ tịch UBND thành phố giao VCCI chủ trì, cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng chương trình gặp gỡ doanh nghiệp, hàng quý đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Theo đề nghị của VCCI, VCCI sẽ chủ trì tổ chức chương trình “Chủ tịch UBND thành phố gặp gỡ Doanh nghiệp” thường kỳ mỗi quý một lần vào những thời điểm thích hợp; dự kiến chương trình Chủ tịch gặp gỡ doanh nghiệp lần này sẽ vào đầu tháng 11/2018.

haiphong.gov.vn 01/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức chương trình “Chủ tịch UBND thành phố gặp gỡ Doanh nghiệp” thường kỳ mỗi quý một lần
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác