Print Thứ Ba, 10/12/2019 16:25 Gốc

Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm khơi dậy, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân thành phố đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố và Đại hội XII của Đảng.

Lãnh đạo thành phố trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền là những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường Cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen cho 89 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội XII của Đảng và kết quả bước đầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, của thành phố mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ thành phố tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân ở biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bao gồm: Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu. Phối hợp tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Viêt Nam thực hiện. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm với chủ đề “Đảng bộ thành phố Hải Phòng – 90 năm xây dựng và phát triển”. Tổ chức triển lãm các loại tư liệu (sách, tranh, ảnh…) về Đảng bộ thành phố với chủ đề “Đảng bộ thành phố Hải Phòng – 90 năm xây dựng và phát triển”. Xây dựng phim tài liệu về 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ thành phố và phim tài liệu về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Tổ chức Hội Báo xuân Canh Tý và Tọa đàm “Báo chí Hải Phòng với sự phát triển thành phố”. Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Hải Phòng. Sinh hoạt chính trị vói chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước và thành phố ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tuyên truyền, cổ động. Tổ chức các hoạt động tri ân. Tổ chức các phong trào thi đua, khởi công, gắn biển các công trình chào mừng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý thiết thực, hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác