Print Thứ Sáu, 27/08/2021 17:15 Gốc

Tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em là hoạt động mang tính truyền thống và là phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức xã hội đối với trẻ em.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nên không thể tổ chức các sự kiện, chương trình vui Tết Trung thu như thông lệ hàng năm. Để đảm bảo cho trẻ em trên địa bàn thành phố vẫn được đón Tết Trung thu, ngày 26/8/2021, UBND thành phố ban hành văn bản số 5921/UBND-VX về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện quan tâm chỉ đạo và tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường hoạt động truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tuyên truyền theo chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”; đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; đưa tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung Thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, giáo dục vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em để phù họp với các nhóm đối tượng và tình hình thực tế. Chú trọng công tác truyền thông, vận động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

2. Tổ chức các hoạt động tặng quà, học bổng… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi; trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; trẻ em ở một số cơ sở bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em; trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo; trẻ em ở các xã miền núi… đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3. Đẩy mạnh công tác vận động, huy động các nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân… để hỗ trợ cho trẻ em nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm đồ chơi, trò chơi phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Cũng tại văn bản, UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn, Hội Nông dân thành phố; các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai các hoạt động đón Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 5921/UBND-VX.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác