Print Thứ Tư, 08/05/2019 10:05

Từ đầu năm đến nay, các cấp đoàn thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020”.

Theo đó, các cơ sở đoàn đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn; kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thành lập mới, duy trì các mô hình phát triển kinh tế tập thể của thanh niên.

Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tiếp tục, duy trì và phát huy vai trò của câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; các mô hình liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế.

Đoàn thanh niên – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp đã tổ chức 24 buổi tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thu hút 2.194 đoàn viên, thanh niên tham gia.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tổ chức 24 buổi chuyển giao khoa học công nghệ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác