Print Thứ Bảy, 18/04/2020 20:25 Gốc

Thực hiện tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút, ngày 18/4/2020, các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã xử phạt các trường hợp cụ thể như sau:

– Tổng số 23 cá nhân bị xử phạt. Trong đó 21 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang, 01 trường hợp kinh doanh dịch vụ trong thời gian quy định phải đóng cửa (tại huyện Vĩnh Bảo), 01 trường hợp cản trở người thi hành công vụ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh (tại quận Dương Kinh).

– Cụ thể tại các quận, huyện: quận Hồng Bàng 06 trường hợp, quận Hải An 09 trường hợp, quận Dương Kinh 01 trường hợp, huyện Thủy Nguyên 01 trường hợp, huyện An Dương 04 trường hợp,  huyện Vĩnh Bảo 01 trường hợp, huyện Cát Hải 01 trường hợp.

– Tổng số tiền đã xử phạt: 11,3 triệu đồng.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ ngày 18/4/2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác