Print Thứ Sáu, 12/03/2021 16:36 Gốc

Ủy ban bầu cử thành phố vừa có Báo cáo số 03/BC-UBBC ngày 12/3/2021 về tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua, Ủy ban bầu cử thành phố và các cơ quan, sở, ngành đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác bầu cử như Công văn số 19/UBBC-SNV ngày 09/3/2021 đề nghị các ứng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 nộp hồ sơ đúng thời gian quy định; Thông báo số 07/TB-UBBC ngày 09/3/2021 về việc phân công thực hiện cập nhật thông tin trích ngang và gửi các văn bản liên quan đế hồ sơ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 21/UBBC-SNV ngày 10/3/2021 về việc xây dựng Website tuyên truyền cuộc bầu cử; Thông báo số 08/TB-UBBC ngày 10/3/2021 phân công bổ sung lịch trực, nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 45/UBBC-CATP ngày 11/3/2021 về việc tình hình liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đến ngày 11/3/2021, việc tổ chức các hội nghị để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của UBBC thành phố) đã nhận được 05 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử) và 56 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Công tác thông tin tuyên truyền cho cuộc bầu cử được tập trung đẩy mạnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử thông qua Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 3/2021, Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 10 với trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kết quả bước đầu triển khai cuộc bầu cử; biên soạn 02 tài liệu tuyên truyền về bầu cử. Sở Thông tin và Truyền thông tích cực hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử; chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử (Website) về cuộc bầu cử và phần mềm “Tổng hợp kết quả bầu cử…”; hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng chuyên mục và đặt banner “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” tại vị trí trung tâm Trang chủ của Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Để công tác bầu cử được triển khai kịp thời, đúng quy trình, quy định, Ủy ban bầu cử đưa ra một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện đến hết tháng 3/2021. Cụ thể:

1. Tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại UBBC thành phố, UBBC cấp huyện, cấp xã (đến 17 giờ ngày 14/3/2021). Tổ chức thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn chính trị của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

2. Hoàn thành việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại mỗi đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Thời gian hoàn thành: chậm nhất 70 ngày trước ngày bầu cử là ngày 14/3/2021.

3. Sở Nội vụ tham mưu UBBC thành phố có văn bản gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc bầu cử sớm tại huyện Bạch Long Vĩ.

4. Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

– Cơ quan thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo quy định.

– Thời gian hoàn thành: tại thành phố ngày 17/3/2021; tại quận, huyện, xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 19/3/2021 (65 ngày trước ngày bầu cử).

5. HĐND thành phố ban hành Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

6. Sở Nội vụ tham mưu UBBC thành phố ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và giám sát ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian ban hành kế hoạch: ngày 17/3/2021.

7. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với những người ứng cử trong danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Thời gian thực hiện: từ ngày 21/3/2021 đến ngày 13/4/2021.

8. UBND các quận, huyện phê chuẩn việc phân chia khu vực bỏ phiếu bầu cử; UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các Tổ bầu cử. Thời gian thực hiện: trước ngày 01/4/2021.

9. Triển khai tích cực công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử: giới thiệu Sách Hỏi đáp về bầu cử, phổ biến các văn bản về bầu cử; triển khai tuyên truyền trực quan, trang trí, khánh tiết (Tổ công tác tuyên truyền về bầu cử phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu).

10. Tăng cường đấu tranh với hoạt động của các đối tượng chính trị, chống đối trên địa bàn thành phố, không để các đối tượng lợi dụng cuộc bầu cử tiến hành các hoạt động chống phá, ủng hộ các đối tượng tham gia tự ứng cử; tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận quần chúng nhân dân; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự cộng đồng; tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính vào ban đêm tại những địa bàn trọng điểm; thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. (Tổ công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu).

Tài liệu chi tiết tải tại đây 03-BC-UBBC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác