Print Thứ Bảy, 12/10/2019 10:35

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Văn bản số 4903-CV/VPTU ngày 29/5/2019 của Văn phòng Thành uỷ, Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ về phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đề xuất, bổ khuyết Nghị quyết số 05-NQ/TU.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU đã được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên báo chí, phát thanh truyền hình, trên Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, sau khi có Nghị quyết số 05-NQ/TU, một số ngành công nghiệp Hải Phòng có phát triển vượt bậc, đã hình thành một số ngành mới, sản phẩm mới có giá trị gia tăng lớn, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp thành phố như ngành điện tử – tin học; sản phẩm ô tô du lịch của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast. Bên cạnh đó một số ngành công nghiệp gặp khó khăn như chế biến thực phẩm, sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại, sản xuất phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm…

Trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu đã đề trong Nghị quyết số 05-NQ/TU, nhằm phát triển Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại đến năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á đến năm 2030.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-581-BC-BCS.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về phát triển công nghiệp thành phố đến năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác