Print Thứ Sáu, 29/03/2019 16:39

Trong ngày 28/3/2019, Dịch phát sinh tại 71 hộ tại, 30 xã, trong đó có 04 xã mới Tiên Cường, Tự Cường huyện Tiên Lãng, xã An Lư huyện Thủy Nguyên, xã Thắng Thủy, Giang Biên huyện Vĩnh Bảo, xã Hữu Bằng huyện Kiến Thụy; số lợn tiêu hủy 644 con. Tính đến 19h ngày 28/3/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 1.159 hộ, 233 thôn, 78 xã, phường thuộc 8 huyện, quận: huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Dương, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão, quận Dương Kinh và Hải An. Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy 13.320 con.

– Huyện Thủy Nguyên: Dịch xảy ra từ ngày 22/02/2019 tại thôn 12 xã Chính Mỹ. Trong ngày 28/3/2019, Dịch phát sinh tại 34 hộ thuộc 10 xã Lưu Kiếm, Liên Khê, Hợp Thành, Chính Mỹ, Kênh Giang, Kiền Bái, Ngũ Lão, Quảng Thanh, Hòa Bình và An Lư số lợn tiêu hủy 251 con. Tính đến 19h  ngày 28/3/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 840 hộ, 123 thôn, 26 xã của huyện Thủy Nguyên (Chính Mỹ, Liên Khê, Lưu Kiếm, Đông Sơn, Thủy Đường, Kênh Giang, Hòa Bình, Lưu Kỳ, Quảng Thanh, Kiến Bái, An Sơn, Kỳ Sơn, Hợp Thành, Mỹ Đồng, Trung Hà, Hoàng Động, Ngũ Lão,Thủy Sơn, Minh Tân, Hoa Động, Cao Nhân , Phù Ninh, Gia Minh, Phả Lễ và An Lư ); tổng số lợn bắt buộc phải tiêu hủy 10.387 con.

– Huyện Tiên Lãng: Dịch xảy ra từ ngày 26/02/2019 tại thôn Xuân Trại 2 xã Nam Hưng. Trong ngày 28/3/2019, Dịch phát sinh tại 10 hộ thuộc 06 xã Bắc Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng, Cấp Tiến, Tiên Cường và Tự Cường; số lợn phải tiêu hủy 46 con. Tính đến 19h ngày 28/3/2019,  Dịch xảy ra tại 162 hộ, 43 thôn, 17 xã: Nam Hưng, Quyết Tiến, Cấp Tiến, Tiên Minh, Thị Trấn Tiên Lãng, Quang Phục, Tây Hưng, Tiên Thắng, Bắc Hưng, Tiên Tiến, Đông Hưng, Đoàn Lập, Kiến Thiết, Hùng Thắng, Đại Thắng, Tiên Cường và Tự Cường; tổng số lợn tiêu hủy 1.250 con.

– Huyện An Dương: Dịch xảy ra từ ngày 03/3/2019 tại thôn Tân Thanh xã Đại Bản. Trong ngày 28/3/2019, Dịch phát sinh tại 01 hộ thuộc thôn Cách Hạ xã Nam Sơn; số lợn phải tiêu hủy 06 con. Tính đến 19h ngày 29/3/2019, Dịch xảy ra tại 09 hộ, 5 thôn, 3 xã Đại Bản, Nam Sơn, Lê Thiện; số lượng lợn tiêu hủy 82 con.

– Huyện Vĩnh Bảo: Dịch xảy ra từ ngày 10/3/2019 tại thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa. Trong ngày 28/3/2019, Dịch phát sinh tại 25 hộ thuộc 09 xã Cao Minh, Tiền Phong, Thanh Lương, Liên Am, Hùng Tiến, An Hòa,Hưng Nhân, Giang Biên và Thắng Thủy số lợn tiêu hủy bắt buộc 208 con. Tính đến 19h ngày 28/3/2019, Dịch xảy ra tại 98 hộ, 38 thôn, 17 xã (Nhân Hòa, Hùng Tiến, Vĩnh Long, thị trấn Vĩnh Bảo, Liên Am, Cổ Am, Thanh Lương, Tiền Phong, Vĩnh Phong, Cao Minh, Hưng Nhân, Tam Cường, Vinh Quang, Đồng Minh, An HòaGiang Biên và Thắng Thủy); số lợn tiêu hủy bắt buộc 833 con.

– Quận Dương Kinh: Ngày 12/3/2019-18/3/2019, dịch xảy ra tại 03 hộ thuộc TDP 6 và TDP 4, phường Hòa Nghĩa, số lợn tiêu hủy bắt buộc 54 con. Đã qua 09 ngày không phát hiện lợn ốm, chết, tiêu hủy do dịch.

– Huyện Kiến Thụy: Dịch xảy ra từ ngày 13/3/2019 tại thôn 7 xã Kiến Quốc.  Trong ngày 28/3/2019 dịch phát sinh tại 02 hộ thuộc xã Kiến Quốc và Hữu Bằng; tiêu hủy 79 con lợn.

Tính đến 19h ngày 28/3/2019, Dịch xảy ra tại 10 hộ thuộc 03 xã Kiến Quốc, Thụy Hương,  Đại Hà và Hữu Bằng; số lợn phải tiêu hủy 279 con.

– Huyện An Lão: Dịch xảy ra ngày 19/3/2019 tại thôn Đồng Xuân 1, xã Trường Thọ. Trong ngày 28/3/2019, Dịch phát sinh tại 04 hộ thuộc xã Trường Thọ và Quốc Tuấn, số lợn tiêu hủy bắt buộc 54 con. Tính đến 19h ngày 28/3/2019, Dịch xảy ra tại 36 hộ thuộc 9 xã (Trường Thọ, Quốc Tuấn, Bát Trang, Tân Dân, Tân Viên, Quang Trung, Trường Thành, An Thắng, An Tiến); số lợn tiêu hủy 418 con

 Quận Hải An: Ngày 20/3/2019, dịch xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Thơ, KDC Bình Kiều 1 phường Đông Hải 2, tiêu hủy 17 con. Đã qua 08 ngày không phát hiện lợn ốm, chết, tiêu hủy do dịch.

Các địa phương tiếp tục thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại Hải Phòng (đến ngày 28/3/2019)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác