Print Thứ Sáu, 22/03/2019 08:31

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Trong ngày 20/3/2019, Dịch phát sinh tại 35 hộ thuộc 13 xã; trong đó có 04 xã mới: xã Kiến Thiết huyện Tiên Lãng,  xã Quốc Tuấn huyện An Lão, xã Vĩnh Phong huyện Vĩnh Bảo và phường Đông Hải 2 quận Hải An; số lợn tiêu hủy 205 con. Tính đến 19h ngày 20/3/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 674 hộ, 155 thôn, 56 xã, phường thuộc 8 huyện, quận: huyện Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Dương, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, An Lão, quận Dương Kinh và Hải An. Số lợn bắt buộc phải tiêu hủy 8.879 con (1.036 con lợn nái, 12 con lợn đực giống, 5.170 con lợn thịt, 2.661 con lợn con).

– Huyện Thủy Nguyên: Trong ngày 20/3/2019, Dịch phát sinh tại 10 hộ, 3 xã Thủy Đường, Kênh Giang, Chính Mỹ; số lợn tiêu hủy 78 con (06 con lợn nái,  55 con lợn thịt và 17 con lợn con). Tính đến 19h  ngày 20/3/2019, Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 571 hộ, 103 thôn, 24 xã của huyện Thủy Nguyên (Chính Mỹ, Liên Khê, Lưu Kiếm, Đông Sơn, Thủy Đường, Kênh Giang, Hòa Bình, Lưu Kỳ, Quảng Thanh, Kiến Bái, An Sơn, Kỳ Sơn, Hợp Thành, Mỹ Đồng, Trung Hà, Hoàng Động, Ngũ Lão,Thủy Sơn, Minh Tân, Hoa Động, Cao Nhân , Phù Ninh và Gia Minh); tổng số lợn bắt buộc phải tiêu hủy 7.834 con (838 con lợn nái, 05 con lợn đực giống, 4.612 con lợn thịt, 2.379 con lợn con theo mẹ).

– Huyện Tiên Lãng: Dịch xảy ra từ ngày 26/02/2019 – 20/3/2019 tại 64 hộ, 27 thôn, 13 xã: Nam Hưng, Quyết Tiến, Cấp Tiến, Tiên Minh, Thị Trấn Tiên Lãng, Quang Phục, Tây Hưng, Tiên Thắng, Bắc Hưng, Tiên Tiến, Đông Hưng, Đoàn Lập và Kiến Thiết; tổng số lợn tiêu hủy 451 con (118 con lợn nái, 04 con lợn đực giống, 177 con lợn thịt và 152 con lợn con). Trong ngày 20/3/2019,  Dịch phát sinh tại 17 hộ thuộc 5 xã Nam Hưng, Quang Phục, Kiến Thiết, Tây Hưng và Tiên Minh; số lợn phải tiêu hủy 92 con.

– Huyện An Dương: Dịch xảy ra từ ngày 03/3/2019 – 15/3/2019 tại 05 hộ, 4 thôn, 3 xã Đại Bản, Nam Sơn, Lê Thiện; số lượng lợn tiêu hủy 40 con (04 con lợn nái, 01 con lợn đực và 26 con lợn thịt, 09 con lợn con). Đã qua 05 ngày không phát hiện lợn ốm, chết, tiêu hủy do dịch.

– Huyện Vĩnh Bảo: Dịch xảy ra từ ngày 10/3/2019 – 20/3/2019 tại 22 hộ, 13 thôn, 9 xã Nhân Hòa, Hùng Tiến, Vĩnh Long, thị trấn Vĩnh Bảo, Liên Am, Cổ Am, Thanh Lương, Tiền Phong và Vĩnh Phong; số lợn tiêu hủy bắt buộc 297 con (42 con lợn nái, 01 con lợn đực giống, 175 con lợn thịt, 79 con lợn con). Trong ngày 20/3/2019, Dịch phát sinh tại 02 hộ thuộc xã Thanh Lương, Vĩnh Phong số lợn tiêu hủy bắt buộc 03 con lợn nái.

– Quận Dương Kinh: Ngày 12/3/2019-18/3/2019, dịch xảy ra tại 03 hộ thuộc TDP 6 và TDP 4, phường Hòa Nghĩa, số lợn tiêu hủy bắt buộc 54 con. Ngày 20/3/2019, không phát hiện lợn ốm, chết, tiêu hủy do dịch.

– Huyện Kiến Thụy: Dịch xảy ra từ ngày 13/3/2019 – 19/3/2019, Dịch xảy ra tại 03 hộ thuộc 03 xã Kiến Quốc, Thụy Hương và Đại Hà; số lợn phải tiêu hủy 154 con (21 con lợn nái, 113 con lợn thịt, 20 con lợn con theo mẹ). Ngày 20/3/2019, không phát hiện lợn ốm, chết, tiêu hủy do dịch.

– Huyện An Lão: Dịch xảy ra từ ngày 19/3/2019 – 20/3/2019, Dịch xảy ra tại 06 hộ xã Trường Thọ và xã mới Quốc Tuấn, tiêu hủy 49 con (05 con lợn nái, 42 con lợn thịt và 05 con lợn con theo mẹ. Ttrong ngày 20/3/2019, Dịch phát sinh tại 05 hộ thuộc xã Trường Thành, Quốc Tuấn số lợn tiêu hủy bắt buộc 32 con.

– Quận Hải An: Ngày 20/3/2019, Dịch xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Thơ, KDC Bình Kiều 1 phường Đông Hải 2; BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật phường đang tiến hành các biện pháp tiêu hủy đàn lợn.

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT VẬN CHUYỂN

Ngày 20/3/2019, tại 05 chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời tại các đầu mối giao thông chính vào thành phố kiểm soát được 03 xe vận chuyển lợn, các xe có giấy chứng nhận kiểm dịch, dừng đỗ tại chốt và thực hiện khử trùng tiêu độc theo quy định.

Các địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Nguồn: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Hải Phòng (đến ngày 20/3/2019)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác