Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:02

Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên không ngừng nỗ lực làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn. Thông qua nguồn vốn chính sách đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên Nguyễn Đức Dũng xung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong triển khai tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên?

Ông Nguyễn Đức Dũng: Thời gian qua, NHCSXH huyện Thủy Nguyên đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu tín dụng chính sách trên địa bàn đảm bảo an toàn hiệu quả.

Qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội thành phố và huyện. Đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Thủy Nguyên đạt 379 tỷ, tăng 19 tỷ đồng so với năm 2017 (tăng 5,2%).

Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng mà chúng tôi triển khai đạt 374 tỷ với 20.891 hộ dư nợ. Trong 10 chương trình tín dụng hiện nay, chúng tôi tích cực đầu tư tín dụng cho các chương trình phát triển sản xuất tại nông thôn như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm; cho vay hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với 5.500 hộ được vay. Qua kênh vốn sản xuất đó đã tạo việc làm cho trên 10.000 lao động.

Bên cạnh đó chúng tôi còn đẩy mạnh triển khai cho 12.700 hộ vay theo chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với dư nợ đạt trên 140 tỷ.

Nguồn vốn đó góp phần giúp các hộ gia đình trên địa bàn huyện cải tạo và nâng cấp công trình vệ sinh với 25.000 công trình nước sạch, đảm bảo các tiêu chí vệ sinh môi trường. Góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn.

Đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên, chúng tôi đã triển khai cho trên 2.000 hộ vay với 3.100 học sinh sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề. Nguồn vốn tín dụng chính sách này đã góp phần tạo điều kiện cho những cháu sau khi tốt nghiệp PTTH có hành trang để tiếp tục theo học.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên Nguyễn Đức Dũng

Phóng viên: Để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên triển khai những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Dũng: Chúng tôi đã tham mưu tốt cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý vốn từ khâu bình xét, thẩm định đối tượng đến phê duyệt, đề nghị cho vay đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, công khai, dân chủ. Qua đó đảm bảo 100% đối tượng vay vốn đều là đối tượng thụ hưởng theo đúng cơ chế chính sách.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác quản lý, chúng tôi đã phối hợp với 4 tổ chức cấp hội là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên triển khai tốt các quy trình ủy thác. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, tập huấn hướng dẫn.

Hàng năm, chúng tôi còn phối hợp với các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để tập huấn, hướng dẫn khoa học cho những bà con được vay vốn để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên nâng cao chất lượng tín dụng qua việc phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức Hội. Đặc biệt là lãnh đạo các thôn thường xuyên kiểm tra giám sát cũng như tích cực tuyên truyền vận động bà con vay vốn chấp hành nghĩa vụ nộp gốc và lãi đầy đủ cho NHCS.

Đến nay, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên tương đối đảm bảo với tỷ lệ nợ quá hạn là 0,25% trên tổng dư nợ, góp phần vào chất lượng tín dụng chung trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng.

Phóng viên: Xin ông đánh giá hiệu quả nguốn vốn tín dụng chính sách đối với người dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên?

Ông Nguyễn Đức Dũng: Tuy không trực tiếp nhưng các kênh vốn tín dụng chính sách của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên đã đóng góp vào 8/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện như chỉ tiêu về hộ nghèo, lao động việc làm, thu nhập, nước sạch vệ sinh môi trường…

Nhìn chung, công tác cho vay của NHCSXH huyện Thủy Nguyên đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của bà con trên địa bàn. Có thể khẳng định, hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thủy Nguyên đã góp phần xây dựng địa bàn nông thôn có những mô hình sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Từ đó thúc đẩy các hộ dân thi đua sản xuất, phát triển đời sống, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững; góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên toàn thành phố.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

BÙI HẠNH thực hiện – Báo an ninh Hải Phòng 08/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tín dụng chính sách: Tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác