Print Thứ Hai, 20/05/2024 17:35 Gốc

Ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Lương Cường.

ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG LƯƠNG CƯỜNG

Ngày sinh: 15/8/1957

Quê quán: Xã Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐỒNG CHÍ LƯƠNG CƯỜNG

2002: Đồng chí Lương Cường giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2.
2008: Đồng chí Lương Cường đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Quân khu 3.
2009: Đồng chí Lương Cường được Thăng quân hàm Trung tướng.
2011: Đồng chí Lương Cường giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
2014: Đồng chí Lương Cường được Thăng quân hàm Thượng tướng.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã bầu đồng chí Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

04/2016: Đồng chí Lương Cường được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

01/2019: Đồng chí Lương Cường được phong quân hàm Đại tướng.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII./.

 

Nguồn: chinhphu.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG LƯƠNG CƯỜNG, THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác