Print Thứ Tư, 21/08/2019 16:07

Sáng 21-8, Tiểu ban văn kiện đại hội 16 Đảng bộ thành phố họp lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đại hội 16 Đảng bộ thành phố, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Tiểu ban.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các nội dung liên quan đến văn kiện đại hội. Trong đó có nhiều nội dung nhằm bổ sung, hoàn thiện những vấn đề đã được đánh giá, phân tích và đề xuất tại phiên họp lần thứ nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổ biên tập, cũng như các ý kiến phát biểu kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Tiển ban văn kiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, đây là đề cương quan trọng, Tiểu ban có nhiệm vụ tổng kết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã đề ra; trên cơ sở đó, cần tổng kết kỹ các mô hình, cách làm hay trong giai đoạn 2015 – 2020 như trong công tác xây dựng Đảng, công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ, cách điều hành về triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là khâu đột phá trong thời gian qua đã đem lại nhiều thành công.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh cần phải xác định được rõ được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới. Nhiệm kỳ 2020 – 2025 yêu cầu phải cao hơn, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, tốc độ tăng trưởng phải cao hơn nhiệm kỳ 2015 – 2020; phải căn cứ vào Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của thành phố Hải Phòng với nguồn lực hiện tăng mạnh và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Thành đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để sớm hoàn thiện đề cương báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Trong đó tập trung phân tích, tổng kết kỹ về vấn đề huy động nguồn lực chủ yếu như: nguồn lực ngân sách thành phố, nguồn lực từ trung ương, nguồn lực xã hội hóa; chính sách an sinh xã hội của thành phố; các nghị quyết đã được ban hành của HĐND thành phố; những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiểu ban văn kiện đại hội XVI Đảng bộ thành phố:  Xác định được rõ được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác