Print Thứ Năm, 09/05/2019 17:48

Sáng 9-5, Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương, Phó trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND – UBND TP và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nêu rõ, những năm qua Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị và quan điểm của Trung ương trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt là thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung và phát triển năm 2011), đã được Thành ủy Hải Phòng triển khai học tập nghiên cứu sâu sắc, toàn diện, đồng bộ từ Đảng bộ thành phố đến chi bộ và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Nổi bật là trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, Thành ủy Hải Phòng đã áp dụng nhiều biện pháp đổi mới quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, đạt được những kết quả mang tính đột phá trên mọi lĩnh vực, đưa Hải Phòng trở thành địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả Hải Phòng đạt được qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và  Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Thành ủy Hải Phòng đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và liên tục, GRDP giai đoạn 2016 – 2018 tăng bình quân 14,57%, gấp 2,17 lần bình quân chung cả nước. GRDP đầu ngưòi tăng từ 3.217,6 USD năm 2016 lên 4.292 USD năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp xây dựng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng mạnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt 100.534,3 tỷ đồng tăng 33,54%; kim ngạch xuất khẩu đạt 8,19 tỷ USD tăng 25,55%/năm; trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018 có 89 xã đạt chuẩn; môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ, tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2016-2018 đạt 6,8 tỷ USD… Quốc phòng anh ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và vận động quần chúng có nhiều chuyên biến tốt.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng và thành viên Đoàn công tác cũng dành thời gian đánh giá sâu về một số vấn đề còn hạn chế, cùng những nội dung gợi mở khác mà thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, những nội dung tổng hợp thực tiễn cũng như đề xuất của Hải Phòng là cơ sở quan trọng để Trung ương tập hợp, nghiên cứu, góp phần hoàn thiện trong quá trình dự thảo Văn kiện Đại hội 13.

*Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng và Đoàn công tác đã đến thăm Tổ hợp chế tạo, sản xuất ô tô Vinfast trên địa bàn huyện Cát Hải.

                                                                                          LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng làm việc với lãnh đạo Thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác