Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:29

Tại buổi làm việc về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc theo Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá: với việc kết nối này, các cơ quan nhà nước có thêm công cụ quản lý thuốc trên phạm vi toàn quốc, kiểm soát việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả từng loại thuốc, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý giá thuốc.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”, ngày 27/6/2018, Bộ Y tế có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành tại địa phương triển khai một số nội dung, cụ thể:

Một là, xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” của Bộ Y tế. Bản kế hoạch cần đảm bảo chi tiết từng hoạt động gắn với trách nhiệm các bên thực hiện, ghi rõ nguồn kinh phí để trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt.

Hai là, tăng cường công tác truyền thông đến người dân và các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về việc mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở cung ứng thuốc, đảm bảo việc bán thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc.

Ba là, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn có phương án đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân, không để xảy ra tình trạng người dân không mua được thuốc kê đơn do không có đơn của thầy thuốc.

Bốn là, có các biện pháp bảo vệ các cơ sở bán lẻ thuốc khi yêu cầu người mua thuốc kê đơn phải có đơn của thầy thuốc, trong trường hợp cần thiết, có thể thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.       

Năm là, chủ động phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) và các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc trên địa bàn để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng của thuốc, kiểm soát giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung trên và Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020” tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thành phố.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 16/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác