Print Thứ Sáu, 24/04/2020 15:35 Gốc

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương ngày 23/4/2020, để bảo đảm tiến độ đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 36-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 179-KH/TU của Thành ủy, Thường trực Thành ủy có ý kiến như sau: Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo kế hoạch của địa phương, đơn vị mình.

Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo được khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân; đồng thời phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, trong đó lưu ý: Các đại biểu về dự đại hội phải thực hiện khai báo y tế, được kiểm tra y tế, thực hiện quy định sát khuẩn và phải đeo khẩu trang… Những đại biểu có đi qua vùng dịch, có tiếp xúc với người nghi nhiễm phải khai báo y tế và phải được giám sát y tế trong vòng 14 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

Công tác trang trí cổ động trực quan Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Ban tổ chức đại hội bố trí giữ khoảng cách hợp lý, quy định và hướng dẫn việc ăn uống bảo đảm an toàn; thực hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội. Hạn chế tối đa khách mời; cấp ủy cấp trên chỉ phân công một số đồng chí có trách nhiệm dự, chỉ đạo đại hội; tiết giảm những hoạt động văn nghệ và chào mừng đại hội.

Thường trực Thành ủy yêu cầu các đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác