Print Thứ Năm, 13/06/2019 11:52

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành dự và chủ trì cuộc họp của Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản.

Tại cuộc họp Tổ công tác, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Nguyễn Huy Nhặn cho biết: Tính đến hết ngày 31/5/2019, Cục Thuế quản lý thuế đối với 544 doanh nghiệp FDI (không bao gồm chi nhánh, nhà thầu) hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ… tăng 12 doanh nghiệp so với thời điểm 31/12/2018. Lũy kế 5 tháng năm 2019, tổng số thu ngân sách nội địa khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.303 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT đạt 933,47 tỷ, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 45,68 tỷ, thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.303,5 tỷ, thuế tài nguyên là 20,4 tỷ.


Cục Thuế thành phố báo cáo kết quả tới Tổ công tác.

Về quản lý thuế đối với các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng và nhà thầu vãng lai ngoại tỉnh, theo rà soát, đến ngày 31/5/2019, số nhà thầu chính, nhà thầu phụ nước ngoài đang hoạt động xây dựng là 67 nhà thầu, quản lý thu thuế nhà thầu nước ngoài 5 tháng đầu năm nộp NSNN là 1.245 tỷ đồng; đối với các nhà thầu vãng lai ngoại tỉnh đã nộp ngân sách 5 tháng là 183 tỷ đồng. Về vấn đề nợ thuế của nhà thầu nước ngoài, Cục Thuế đã tham mưu với thành phố báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có phương án cấp bổ sung nguồn vốn đối ứng cho Ban quản lý dự án hàng hải II để thanh toán cho các nhà thầu đến nay các nhà thầu đã nộp 261 tỷ đồng, không còn nợ tiền thuế.

Hoạt động công tác đôn đốc thu nợ thuế các doanh nghiệp xây dựng, thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Cục Thuế thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành rà soát lại. Từ 5 tháng đầu năm đến nay đã đôn đốc doanh nghiệp, cưỡng chế tài khoản ngân hàng, thu nợ… các doanh nghiệp xây dựng được 15,5 tỷ đồng. 

Hoạt động quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, theo báo cáo của Cục Thuế, 5 tháng đầu năm 2019 đã có 1.694 tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn các quận huyện đã nộp thuế với số tiền là 10,46 tỷ đồng. Thực hiện phân cấp chuyển các chi cục Thuế và chính quyền địa phương quản lý thu thuế đối với các nhà thầu xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, giao chỉ tiêu thu thuế đối với các nhà thầu xây dựng vãng lai ngoại tỉnh. Tổng số thu thuế xây dựng vãng lai ngoại tỉnh đã nộp ngân sách là 183,409 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, mặc dù thành phố thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn, tốc độ tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu cao nhưng số nộp ngân sách không tương ứng. Nguồn thu vãng lai không phát sinh thường xuyên. Các dự án đi vào hoạt động không phát sinh thuế nhà thầu nước ngoài. Ngoài ra, số thu giảm do một số khoản thu phát sinh đột biến không ổn định 148,109 tỷ đồng; giảm do nguồn thu phát sinh đột biến năm 2018 đến năm 2019 không còn nộp; số thu giảm do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của một số doanh nghiệp.

Còn đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, công tác phối hợp của một số Chi cục Thuế với chính quyền địa phương, Hội đồng tư vấn thuế chưa chủ động đối với các nhà thầu xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn; chưa cương quyết trong việc thu thuế xây dựng tư nhân; hầu hết thu theo hình thức vận động chủ hộ (Chủ đầu tư) nộp thay cho nhà thầu nên số thu nộp không sát đúng với thực tế; việc xác định giá tính thuế mỗi đơn vị khác nhau, không có căn cứ cụ thể rõ ràng…

Tại cuộc họp, nhiều vấn đề đã được các thành viên của tổ là lãnh đạo các sở ngành như Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế… bàn luận, mổ xẻ để tìm nguyên nhân hạn chế, tồn tại, từ đó đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhất đối với công tác đôn đốc chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành đánh giá cao công tác chống thất thu thuế trong các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng cơ bản của Tổ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành nhận định 5 tháng đầu năm các hoạt động của Tổ về công tác truy thu thuế rất tốt, thu về NSNN hơn 500 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND đề nghị Cục Thuế thành phố tiếp tục chủ động rà soát các doanh nghiệp FDI trong công tác quản lý nhà nước; rà soát các chính sách trong Nghị định mới của Chính phủ về ưu đãi đầu tư; trao đổi với Tổng Cục Thuế và thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ động, đôn đốc các doanh nghiệp trong lĩnh vực truy thu thuế. Đối với thuế chậm nộp theo Nghị định mới, Cục Thuế thành phố ghi nhận và chờ ý kiến chính thức của Chính phủ sẽ truy thu theo quy định.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các quận huyện rà soát lại việc sang chuyển nhượng của các doanh nghiệp nội địa, tránh việc mua lại giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp nội địa, tránh phát sinh thất thu thuế, thất thu thuế trong ưu đãi các doanh nghiệp FDI. Giao Cục Thuế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, quận huyện thống nhất đơn giá thu thuế xây dựng công trình tư nhân trên toàn thành phố để hướng dẫn Chi cục và các địa phương thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra, đánh giá chính xác việc tạm dừng đầu tư, sản xuất của các doanh nghiệp FDI, quản lý chặt chẽ việc sang chuyển nhượng tài sản, bán hàng tồn kho của các doanh nghiệp này.

Trong quá trình thực hiện, các Sở, ngành cần có những ý kiến chỉ đạo thì chủ động báo cáo lãnh đạo thành phố cho ý kiến tránh việc thất thu ảnh hưởng đến thu ngân sách của thành phố. Ban Quản lý Khu kinh tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch của ngành rà soát các doanh nghiệp FDI và các chính sách ưu đãi đang được hưởng phù hợp với các quy định, văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục tìm giải pháp chống thất thu thuế các doanh nghiệp FDI, nhà thầu, thuế xây dựng
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác