Print Thứ Tư, 05/04/2023 17:15 Gốc

Chiều 5/4, Thường trực HĐND thành phố họp đánh giá kết quả công tác tháng 3 và Quý I/2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 và quý II/2023. Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.

Quang cảnh phiên họp.

Quý I/2023, Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố đã tích cực triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó trọng tâm tháng 3 đã đạt được một số kết quả nổi bật như: tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố về tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm năm 2023; các Ban HĐND thành phố tập trung các hoạt động giám sát chuyên đề theo Kế hoạch đã ban hành; tập trung cao cho công tác chỉ đạo chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thường trực chỉ đạo tiếp tục tập trung chỉ đạo các thực hiện hoạt động chuyển đổi số thuộc trách nhiệm của HĐND các cấp để thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và xây dựng hạ tầng, cơ sở dữ liệu để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 389/KH-UBTVQH15 ngày 26/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND”.

Thường trực HĐND thành phố cũng tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh như: xem xét, giải quyết các nội dung UBND thành phố trình giữa hai kỳ họp HĐND thành phố; tiếp công dân, xử lý, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và quý II/2023, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đề nghị cần tập trung cao cho công tác tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND thành phố; các nội dung trình tại kỳ họp các Ban HĐND thành phố cần thẩm tra, nghiên cứu kỹ đảm bảo đúng theo quy định; tiếp tục thực hiện hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND thành phố, tiếp tục triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND thành phố và lưu ý trong quá trình giám sát phải sắp xếp thời gian cho phù hợp, có thứ tự ưu tiên, không chạy theo số lượng mà phải đảm bảo chất lượng giám sát…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động giám sát của HĐND thành phố đảm bảo chất lượng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác