Print Thứ Năm, 30/04/2020 10:38 Gốc

Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn trong công tác khám chữa bệnh và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ngày 28/4/2020, Văn phòng UBND thành phố đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam về việc thực hiện nghiêm Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG triển khai công tác khám chữa bệnh an toàn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 1898/CĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan khác. Bảo đảm vật tư, trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch theo quy định; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố nếu để xảy ra trường hợp nhân viên y tế bị lây nhiễm COVID-19 do việc phòng hộ cá nhân không bảo đảm.

Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1649/UBND-VX ngày 10/3/2020 về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục tăng cường và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác