Print Thứ Tư, 03/07/2024 16:24 Gốc

Chiều 3/7, Ban Chỉ đạo 35 thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 35 các cấp trên địa bàn thành phố nền nếp hoạt động được nâng cao chất lượng, có chiều sâu, bám sát kế hoạch của Trung ương; kịp thời phản ứng trước các vụ việc mang tính nổi cộm, phức tạp, phát huy vai trò tích cực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công tác nắm bắt tình hình, phối hợp và đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc được các lực lượng nòng cốt (tuyên giáo, công an, quân sự, thông tin – truyền thông) và một số địa phương, đơn vị quan tâm triển khai hiệu quả và có nhiều nét mới.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền thông tin chính thống, tích cực đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin độc, quan điểm sai trái, thù địch; rà soát kế hoạch hoạt động công tác năm 2024…

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, góp ý; rà soát tiến độ, nội dung, chất lượng thực hiện kế hoạch công tác năm 2024; tăng cường phủ xanh thông tin tích cực; phản ánh đầy đủ, chính xác những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chính thống và kịp thời về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm…

Cẩm Nhung

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác