Print Thứ Sáu, 04/06/2021 14:30 Gốc

Căn cứ Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Văn bản số 938-CV/VPTU ngày 1/6/2021 về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy, UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Hướng dẫn người dân thực hành phòng cháy, chữa cháy.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan chủ động rà soát tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; tham mưu, đề xuất UBND thành phố các nội dung cần chỉ đạo theo Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; báo cáo UBND thành phố.

LHT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về công tác phòng cháy, chữa cháy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác