Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:50

Chiều 22/5, Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập của Thành ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Ủy viên Ban Chỉ đạo – Tổ trưởng Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo của Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực, các đồng chí phụ trách các Nhóm biên tập, các đồng chí Thư ký Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo của Thành ủy.

Sau khi tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Thường trực Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học tham gia Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo của Thành ủy đã chỉnh sửa, biên soạn lại, đồng thời các gửi Dự thảo báo cáo cho các Bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành, đơn vị liên quan để xin ý kiến góp ý vào Dự thảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với bố cục hiện tại của Dự thảo báo cáo và bổ sung một số ý kiến cụ thể liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách vào nội dung Dự thảo báo cáo tổng kết.


Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Tổ trưởng Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo của Thành ủy nêu rõ, thực hiện việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX theo sự chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Tổ Biên tập của thành phố đã làm việc trách nhiệm với công việc này, đã bám sát vào kế hoạch chung của thành phố, tranh thủ sự lãnh đạo của Thành ủy, ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, các sở, ngành thành phố và cán bộ, nhân dân thành phố để tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung, đến nay đã có một Dự thảo báo cáo hoàn chỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị: các sở, ban, ngành thành phố cần chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành của Trung ương để xác định một lần nữa định hướng về phát triển ngành, lĩnh vực của thành phố trong những năm tới. Đặc biệt là nhận định, đánh giá những mặt được và chưa được của Hải Phòng trong thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW trong 15 năm qua; định hướng phát triển và những giải pháp, chủ trương, chính sách lớn để Hải Phòng phát triển trong những năm tới.

Đối với các đề xuất, kiến nghị với Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các Nhóm biên tập tập trung kiến nghị vào các nhóm vấn đề như: chính sách chung để phát triển Hải Phòng; cơ chế chính sách về tài chính; cơ chế chính sách về bộ máy cán bộ; những kiến nghị cho những lĩnh vực cụ thể mà Hải Phòng phát triển không chỉ cho Hải Phòng mà phát triển cho cả vùng, đất nước và phải gắn chặt với đặc thù của Hải Phòng, đồng thời có kiến nghị một số công trình cụ thể.

Hoàng Tùng – haiphong.gov.vn 22/05/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục phối hợp hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác