Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:14

Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào quản lý giỏi;  phong trào xóa đói, giảm nghèo… Các phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

(Diễn văn của đồng chí NGUYỄN VĂN TÙNG, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng thành phố tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc)

Cách đây 70 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhằm huy động sức người, sức của để phục vụ sự nghiệp   kháng chiến và   kiến quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ: sĩ,  nông,  công,  thương,  binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, Làm cho tốt,   Làm cho nhiều.

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ: già,  trẻ,  trai,  gái;  bất kỳ giàu,  nghèo,  lớn,  nhỏ,   đều cần phải trở nên  một chiến sĩ tranh đấu  trên các mặt trận: Quân sự,  Kinh tế,  Chính trị và Văn hóa”.Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn và gian khổ, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.


Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Đặc biệt, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân,biến thành sức mạnh tổng hợp, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hải Phòng tự hào với những địa danh gắn với những chiến công oanh liệt, đó là: “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Tiên Lãng phá càn”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”, “Núi Voi kiên cường”… Những chiến công đó đã góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ của dân tộc Việt Nam.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thành phố Hải Phòng rất vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng 6 chữ vàng “Thành phố  Trung dũng- Quyết thắng”.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng thực hiện tốt các phong trào thi đua – ái quốc về việc, chi viện sức người, sức của, cho miền Nam ruột thịt.

Đặc biệt, giai đoạn đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, với âm mưu phong tỏa Cảng Hải Phòng, ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam, quân và dân thành phố Hải Phòng thi đua vừa đánh địch, vừa duy trì sản xuất và bảo vệ Cảng Hải Phòng, đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng –phần thưởng cao quý nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng là một điểm sáng về phong trào thi đua yêu nước. Điển hình là phong trào “Tổ đá nhỏ – Ca A” của Nhà máy Xi măng Hải Phòng; phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của Nhà máy cơ khí Duyên Hải, đã góp phần tích cực vào bốn phong trào thi đua lớn của cả nước vào thời điểm bấy giờ, đó là: “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”,  “Cờ Ba nhất”,  “Trống Bắc Lý”.

Đặc biệt hơn, Hải Phòng còn là địa phương đi đầu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào quản lý giỏi;  phong trào xoá đói, giảm nghèo… Các phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Quan  trọng hơn, là phong trào khoán sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp đã gợi mở cho Trung ương ban hành Chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 về khoán sản phẩm trong nông nghiệp, tạo động lực quan trọng cho phát triển nông nghiệp và nông thôn của Việt Nam.

Trong thời kỳ đổi mới, thành phố Hải Phòng còn vinh dự là một trong những địa phương tiếp tục có những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu về các lĩnh vực: lao động sản xuất, giáo dục, y tế, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Đảng… như: phong trào “Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; phong trào thi đua “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của ngành nông nghiệp; phong trào “Hai tốt”  và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục – Đào tạo. Các Ban xây dựng Đảng và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy có phong trào thi đua “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh …

Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả cao các phong trào do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các năm gần đây, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là người dân đang sinh sống tại các vùng nông thôn và trong các ngõ phố tự nguyện hiến đất và đóng góp kinh phí với mức cao, để làm đường giao thông nông thôn và cải tạo các ngõ phố.

Từ các phong trào thi đua ái quốc, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc của thành phố Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước và thành phố tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi xin ghi nhận và biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đã có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng.

Bằng việc triển khai sâu, rộng các phong trào thi đua – ái quốc, thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, nhiều chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đó là:

– Tổng sản phẩm trong nước, bình quân 2 năm 2016-2017 tăng 12,7%, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 đề ra là 10,5%/năm.

– Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2017 tăng 21,6% so  với năm 2016, gấp 2,6 lần bình quân chung cả nước và đứng đầu  toàn quốc, gấp 1,5 lần chỉ tiêu nghị quyết đề ra là 14%/năm.

– Sản lượng hàng hóa qua cảng năm 2018 ước đạt 110 triệu tấn, sẽ đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra trước 2 năm.

– Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 được xếp thứ 9/63 tỉnh thành phố, cao nhất từ trước đến nay, tăng 19 bậc so với năm 2015. Vì vậy, Hải Phòng tiếp tục được xếp trong tốp 10 các địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư.

– Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài từ năm 2016 đến nay đạt  trên 5 tỷ USD, chiếm 32% tổng số vốn FDI, trên địa bàn Hải Phòng.

Đặc biệt, thu hút đầu tư trong nước đạt hơn 66 nghìn tỷ đồng. Các tập đoàn lớn ở trong nước đầu tư vào thành phố như tập đoàn Vingroup, Sun Group, với các dự án lớn như: Nhà máy sản xuất ô tô Vinfat, các dự án về du lịch tại huyện Cát Hải của Tập đoàn Sun Group.

– Thu nội địa năm 2017 đạt gần 22 nghìn tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra trước 3 năm.

– Đặc biệt hơn, có nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố được khánh thành, đưa vào hoạt động, đó là: Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi;  cầu và đường Tân Vũ – Lạch Huyện dài nhất Đông Nam Á,  Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và một số dự án của Tập đoàn LG, với giá trị hàng tỷ USD.

Cùng với đó là nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và an sinh xã hội cũng đang được tập trung xây dựng, sẽ sớm được khánh thành trong thời gian tới đây. Một số địa danh lịch sử cũng được đầu tư xây dựng xứng tầm.

– Đô thị thành phố ngày càng được mở rộng theo hướng văn minh, hiện đại. Đã triển khai xây dựng một số khu đô thị mới và khách sạn 5 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế.

– Xây dựng nông thôn mới có nhiều kết quả nổi bật, đến hết năm 2019 sẽ có 100% số xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trước 1 năm.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, thành phố thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Từ năm 2018 này, thành phố triển khai việc hỗ trợ xi măng cho các quận để cải tạo các ngõ, ngách, làm thay đổi diện mạo từ nông thôn đến thành thị.

– Công tác an sinh xã hội và hỗ trợ người có công được thành phố đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn thành phố năm 2017 còn 2,06%. Mức quà tặng các gia đình chính sách gấp 9,6 lần so với bình quân giai đoạn 2010 – 2015.

– Công tác giáo dục – đào tạo có nhiều tiến bộ, nhiều năm liên tục có học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế.

– Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự – an toàn xã được bảo đảm.

– Đặc biệt hơn, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng sản phẩm trong nước tăng trưởng trên 16% so với năm 2017, cao nhất cả nước, là kỷ lục mới của thành phố trong 15 năm vừa qua. Ngoài ra, còn nhiều chỉ tiêu tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm trước, đó là: Chỉ số sản xuất công nghiệp;  tổng kim ngạch xuất khẩu;  thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Với những kết quả về phát triển kinh tế – xã hội sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 như vậy, Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố lớn thứ 3 trong cả nước, thành phố cảng biển lớn nhất phía Bắc,  một đầu tàu kinh tế, trung tâm giáo dục và y tế của vùng Duyên hải Bắc bộ, pháo đài vững chắc, bất khả xâm phạm.

Như vậy, có thể nói phong trào thi đua yêu nước của thành phố 70 năm qua đã có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển Hải Phòng.

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để chúng ta ôn lại những truyền thống tốt đẹp và tổng kết lại những thành tích đã đạt được; đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của thành phố.

Nhân dịp này, thành phố Hải Phòng biểu dương khen thưởng 337 trường hợp, trong đó có 252 tập thể và 85 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2018.

Để phát huy kết quả 70 năm qua, tại lễ kỷ niệm ngày hôm nay, tôi kêu gọi toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng tiếp tục thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là ” Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua   và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

……………………….

Đầu đề của Báo Hải Phòng

Báo Hải Phòng 16/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục phát huy truyền thống “điểm sáng” cả nước của Hải Phòng trong phong trào thi đua yêu nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác