Print Thứ Tư, 06/03/2019 15:44

Sáng 6/3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) tổng kết phong trào thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW phụ trách Cụm 5 thành phố; Đặng Thị Ngọc Thịnh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW; Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Võ Thành Thống – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Lê Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW; Ban Thi đua – Khen thưởng TW; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và lãnh đạo một số sở ngành thành phố.


Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng thông báo kết quả của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc TW tới các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng thông tin, năm 2018 là năm thứ ba 5 thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố; kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020).

Theo đó, 5 thành phố đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt các Kết luận, Nghị quyết của TW, của Thành ủy, HĐND các Thành phố… Năm 2018, 5 thành phố trực thuộc TW thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2018, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 730 nghìn tỷ đồng, bằng 57,03% thu ngân sách của cả nước. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh tổng thu ngân sách đạt 378,543 nghìn tỷ đồng; Hà Nội tổng thu ngân sách đạt 244,374 nghìn tỷ đồng; Hải Phòng tổng thu ngân sách đạt 70,730 nghìn tỷ đồng; Cần Thơ tổng thu ngân sách đạt 11,150 nghìn tỷ đồng; Đà Nẵng tổng thu ngân sách đạt 26,515 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội của 5 thành phố đạt 987,886 nghìn tỷ đồng, chiếm 53,21% tổng vốn đầu tư của cả nước; tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của Cụm tăng cao so với năm 2017, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 15 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 4.000 đô la Mỹ, lượng khách du lịch của 5 thành phố là hơn 86,47 triệu lượt khách. Các thành phố trong Cụm cũng đã thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động. Cùng với đó, 5 thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Cụm thi đua 5 thành phố đặt ra các chủ đề năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; Hà Nội thực hiện với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Hải Phòng thực hiện với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; Cần Thơ tiếp tục với chủ đề “Cải cách hành chính, đẩy mạnh đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân”; Đà Nẵng tiếp tục với chủ đề thi đua xây dựng “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”…

Để công tác Thi đua – khen thưởng trong năm 2019 đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng; có quy định cụ thể về cơ cấu, tổ chức bộ máy làm công tác thi đua – khen thưởng các cấp; đề nghị Hội đồng thi đua – khen thưởng TW, Ban Thi đua – khen thưởng TW xem xét các vấn đề về xét duyệt thành tích khen thưởng quá trình cống hiến, xây dựng, phát hành lại bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng.


Các đồng chí đại diện Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc TW báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tham luận, các đồng chí đại diện cho Cụm 5 thành phố thông báo đến các đại biểu tình hình phát triển kinh tế – xã hội của các thành phố và đóng góp các ý kiến: Hội đồng Thi đua khen thưởng TW cần tổ chức các hội thảo, các chương trình thực tế đi học hỏi kinh nghiệm về những mô hình hay, gương điển hình giỏi tại các địa phương để tạo sức lan tỏa. Đồng thời, việc chấm điểm thi đua cần tập trung vào các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tích cực hoàn thành vượt các mục tiêu về kinh tế – xã hội của các địa phương, tránh việc khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng việc; bên cạnh đó cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng, chuyển giao phần mềm nhập dữ liệu thi đua khen thưởng chung cho ngành thi đua, khen thưởng.


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng phát biểu.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng thông tin đến các đại biểu dự hội nghị tình hình phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng 2 tháng đầu năm, đã có những tín hiệu phát triển rất tốt. Để thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo điều hành xác định từ năm 2019 phải phát triển với nhịp độ nhanh, giữ vững giai đoạn tăng trưởng. Trong đó, để huy động nguồn lực tiềm năng phát triển, cần phát huy vai trò của các phong trào thi đua trên toàn thành phố. Với những thành tựu và kết quả đạt được của Cụm 5 thành phố và sự đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo của mỗi địa phương trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng Cụm thi đua 5 thành phố sẽ có bước phát triển vượt bậc, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TW đánh giá rất cao Cụm 5 thành phố trực thuộc TW trong các công tác quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường được đẩy mạnh; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; niềm tin trong các tầng lớp nhân dân được củng cố.


Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế – xã hội của Cụm thi đua.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh rất đồng tình với những mục tiêu phấn đấu của từng thành phố. Tuy nhiên, cũng đề nghị các thành phố tập trung giám sát, nhắc nhở, hỗ trợ những nơi mà công tác thi đua còn yếu; công tác tuyên truyền, truyền thông về các mô hình cần thường xuyên hơn, tạo ra sức lan tỏa. Đối với các kiến nghị của Cụm 5 thành phố, đồng chí mong các đơn vị tiếp tục có ý kiến để tháng 10 năm nay trình Quốc hội sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng, để công tác thi đua khen thưởng hoàn thiện; giao Ban Thi đua khen thưởng TW tổng hợp ý kiến báo cáo Hội đồng Thi đua khen thưởng TW về việc tổ chức các Hội thảo chuyên đề…

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn tuyên dương Cụm thi đua 5 thành phố trong năm qua đã đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế so với kế hoạch đề ra. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá, nội dung các phong trào thi đua năm 2019 rất hợp lý và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của từng địa phương.

Đồng tình với nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố cần tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; các phong trào thi đua cần hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp… Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Cụm thi đua tiếp tục phát huy các phong trào thi đua khen thưởng để tạo ra sức lan tỏa trên cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.


“Cụm thi đua 5 thành phố có vai trò rất quan trọng trong đóng góp tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho cả nước” – đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Kết quả chấm điểm thi đua năm 2018 của Cụm 5 thành phố, thành phố Hà Nội xếp thứ 1, thành phố Hải Phòng xếp thứ 2, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 3. Tại Hội nghị, thành phố Cần Thơ được đề cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc TW; lãnh đạo 5 thành phố trong Cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Cụm thi đua 5 thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục phát huy các phong trào thi đua khen thưởng để tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác