Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:27

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đối với các cấp Hội Nông dân Hải Phòng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 10) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do Ban thường vụ Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức sáng 6-7.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận việc thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 7 của các cấp Hội Nông dân thành phố góp phần tích cực đưa những chủ trương lớn của Đảng về tam nông vào cuộc sống. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhân tố điển hình, phát huy vai trò tổ chức hội, tiếp tục xây dựng nông thôn Hải Phòng phát triển giàu mạnh. Nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Hội Nông dân Hải Phòng, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về những thành tựu, kết quả phát triển kinh tế- xã hội của thành phố, các chính sách lớn của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Đảng, qua đó tạo sự thống nhất cao, động viên nông dân tích cực tham gia sản xuất, góp sức xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu về đích toàn thành phố vào năm 2019.

Báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của Hội Nông dân Hải Phòng nêu rõ, 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố thực hiện Nghị quyết, sáng tạo và đạt kết quả cao. Các cấp Hội xây dựng 2 chương trình, 2 đề án thực hiện Nghị quyết; tổ chức 20.751 lớp tuyên truyền thu hút hơn 1.351.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Đồng thời, thực hiện hiệu quả 3 phòng trào thi đua lớn của hội, nhất là phong trào vận động nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị thực hiện các chương trình, đề án liên quan. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao rõ rệt; chuyển từ nhận thức sang hành động. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, tích cực tham gia xây dựng NTM. Đến nay, toàn thành phố có 692.340 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 190 vùng sản xuất tập trung, 892 trang trại, 44 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như trồng đào cảnh xã Đồng Thái (huyện An Dương), mô hình trồng chuối lùn thâm canh xã An Sơn, nuôi cá vược xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên), cấy lúa kết hợp nuôi rươi tại các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão…Hội viên, nông dân thành phố hiến 1.412.353 m2 đất các loại, đóng góp 287,826 tỷ đồng và 679.117 ngày công để xây mới, sửa chữa hơn 2.753,56 km đường giao thông nông thôn…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân Hải Phòng xác định thực hiện 5 giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trở thành nòng cốt trong công cuộc xây dựng NTM.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Hội Nông dân Hải Phòng biểu dương, khen thưởng 37 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 trên địa bàn thành phố.

Báo Hải Phòng 06/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục nhân rộng những điển hình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác