Print Thứ Ba, 02/07/2024 13:00 Gốc

Sáng 02/7, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội; đại diện một số cấp ủy, Trưởng Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới; chất lượng, hiệu quả của nhiều mặt công tác được nâng cao. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ về công tác dân vận. Chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thi hành pháp luật; triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung thực hiện công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ban Dân vận các cấp tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; hướng dẫn tiêu chí đánh giá, chấm điểm thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác dân vận…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Toàn thành phố hiện có 2.264 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 375 mô hình trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 335 mô hình trong chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, đảm bảo 100% các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và 100% các phường đều đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, các mô hình đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của thành phố. Tổ chức 207 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, qua đó, giải quyết kịp thời nhiều kiến nghị, bức xúc, vấn đề đang được đông đảo nhân dân quan tâm, góp phần hạn chế tối đa xảy ra vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở; tập trung thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh… Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền; thực hiện dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo“; công tác tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm định hướng hoạt động của hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp theo hướng kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, vì dân; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị các đơn vị lực lượng vũ trang tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện địa hóa đô thị, thực hiện chuyển đổi số; Ban Dân vận các cấp ủy tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các chỉ tiêu về thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; tham mưu triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đảm bảo chất lượng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ về công tác dân vận.

Cùng với đó, tập trung hướng dẫn, đôn đốc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Cuộc thi tuyên truyền các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2024; biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo…/.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác