Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:14

 UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 08 ngày 6- 4- 2018 về tiếp tục tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành với doanh nghiệp.

 

Để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các Nghị quyết (NQ) số 35, Chỉ thị số 26/CT- TTg, Chỉ thị số 07/CT- TTg và Chỉ thị số 19/CT- UBND của UBND thành phố trong năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu giám đốc các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Chỉ thị 19/CT- UBND ngày 5- 7- 2017 về việc tăng cường hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần đồng hành với doanh nhiệp; đổi mới nâng cao chất lượng, cách thức tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và kiện toàn người đại diện làm đầu mối phụ trách trả lời kiến nghị doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát các kiến nghị  tồn đọng, chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền được giao.

 

Trường hợp phát hiện những bất cập trong quy định pháp luật cần kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, công khai kết quả theo dõi, giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật các thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp tại đơn vị, đặc biệt là kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Các sở, ngành, địa phương chưa có chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử phải khẩn trương thực hiện ngay trong tháng 4- 2018.

 

Chỉ thị cũng nêu rõ cần nghiêm túc thực hiện NQ số 36a ngày 4- 2- 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước qua môi trường mạng; QĐ số 225 / 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016- 2020, tiếp tục tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ  hành chính công lên mức độ 3, mức độ 4.

 

UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Báo Hải Phòng 12/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác