Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:39

Từ việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, trung ương 7 (khóa 12), các cấp ủy Đảng xác định phương pháp, cách thức từng bước khắc phục tính hình thức, hiệu quả thấp trong việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.


Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa 12) tại điểm cầu tại Trung tâm hội nghị thành phố. Ảnh: Duy Lê

Mở rộng trực tuyến, tăng đối thoại

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết trung ương 6, 7 (khóa 12) tiếp tục thể hiện sự đổi mới. Đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập, quán triệt nghị quyết, mở rộng đối tượng học trực tuyến đến cấp cơ sở; người đứng đầu cấp ủy trực tiếp thâm nhập, nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết; lựa chọn những vấn đề cụ thể, gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tập trung cao trong quá trình truyền đạt cũng như trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; nhiều ngành, địa phương mạnh dạn đổi mới hình thức học tập trên cơ sở phân loại đối tượng học cụ thể.

Cụ thể, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc học, quán triệt nghị quyết Trung ương 7, khóa 12, Thường trực Thành ủy triệu tập 480 đại biểu tham dự. Ngoài điểm cầu tại Trung tâm hội nghị thành phố, thành phố còn trực tuyến tới 16 điểm cầu gồm 15 điểm cầu tại các quận, huyện và 1 điểm cầu tại Bộ chỉ huy quân sự thành phố với 3350 đại biểu tham dự. Lần đầu, tại một số điểm cầu của quận, huyện, có các bí thư chi bộ thôn, khu dân cư tham dự. Đồng chí Ngô Quang Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Kiến Thụy, cho biết: “Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết trung ương 7 (khóa 12) trực tuyến đến cấp huyện với số lượng đại biểu mở rộng đến bí thư chi bộ thôn, khu dân cư được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Bởi lẽ, cách làm này giúp cơ sở tiết kiệm được chi phí, thời gian đi lại. Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên cấp cơ sở còn được lĩnh hội trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo cấp trên, rút ngắn thời gian triển khai nghị quyết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị”.

Trước đó, việc tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa 12) được các địa phương, đơn vị chú ý lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp; xây dựng chương trình học tập tránh tình trạng độc thoại, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên và người học; phân cấp rõ ràng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, nghiên cứu, quán triệt ở từng cấp. Đổi mới cách thức tổ chức các lớp học, cách học với 3 nội dung chủ yếu: tổ chức lớp; đưa vào sinh hoạt chi bộ; tăng cường tự nghiên cứu tài liệu. Tại huyện Tiên Lãng, một số cấp ủy Đảng lựa chọn học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến đến cấp thôn. Đối với các xã không đủ điều kiện trực tuyến cấp thôn thì tại các buổi học nghị quyết bí thư đảng ủy xã trực tiếp giảng nghị quyết, tăng cường tổ chức đối thoại với người học, giải quyết một tình huống cụ thể nào đó. 90 % số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đều cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, tổ chức đánh giá kết quả thu hoạch, 5% số cơ sở đảng khi tổ chức học tập nghị quyết nêu tình huống gắn với công việc cụ thể để học viên trả lời, thay cho viết thu hoạch theo kiểu copy giống hệt nhau. Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão phân loại để tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết cho phù hợp chứ không chỉ căn cứ theo các tổ chức cơ sở Đảng.

Hiện nay, các cấp ủy Đảng trên địa bàn thành phố đang tích cực triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) theo đúng kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 26-6-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Các Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở phấn đấu hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 7 (khóa 12) trước ngày 20-7, các Đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 25-7. Các địa phương đang hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất để bảo đảm vận hành được hệ thống trực tuyến đến 100% xã, phường trên địa bàn và nhân rộng cách làm này đến các thôn có điều kiện.

Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai nghị quyết khoa học, sát thực tiễn

Theo đồng chí Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cùng với việc đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết, Thành ủy Hải Phòng có nhiều đổi mới trong xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12).

Để các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết không chung chung, hình thức, Ban Thường vụ Thành ủy  tổ chức 5 cuộc họp để bàn, cho ý kiến về các kế hoạch, chương trình hành động và những nội dung liên quan Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương. Trên cơ sở những góp ý cụ thể, tâm huyết của các đại biểu, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 91 chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18 xác định rõ lộ trình thực hiện với 13 nhiệm vụ, giải pháp chung; 11 nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018; 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và 13 nhiệm vụ sẽ thực hiện khi có hướng dẫn của Trung ương; ban hành Chương trình hành động số 49 để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19 xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. UBND thành phố ban hành 4 kế hoạch và 5 văn bản chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động này. Các cơ quan được phân công chủ trì, tham mưu, thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động đã ban hành 25 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc. Nhờ vậy, 15/15 quận, huyện và 20/20 sở, ngành, các đoàn thể cấp thành phố ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trên cơ sở tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Một số quận, huyện, sở, ngành thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc.

Để hỗ trợ các địa phương, các ngành xây dựng các đề án thực hiện nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) đúng, sát lộ trình và yêu cầu, Thành ủy tiến hành 25 cuộc khảo sát, nghiên cứu, tọa đàm, trao đổi cấp thành phố và hơn 300 cuộc khảo sát ở các địa phương về những nội dung cụ thể trong quá trình xây dựng các đề án, phương án thực hiện Kế hoạch số 91 và chương trình hành động số 49. Nhờ vậy, tiến độ triển khai Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương tại Hải Phòng bảo đảm đúng lộ trình.

Hoàng Yên – Báo Hải Phòng 18/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đổi mới việc triển khai các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa 12)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác