Print Thứ Tư, 08/05/2024 14:25 Gốc

Sáng 8/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với 8 địa phương, gồm: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hải Dương và Tây Ninh về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Trong Quý I/2024, các Bộ và địa phương đã quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác cải cách TTHC và tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, đạt được một số kết quả nổi bật. Tiêu biểu như: Bộ Quốc phòng đã thực thi cắt giảm, đơn giản hóa 11/35 TTHC theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 1275/QĐ-TTg ngày 31/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; thực thi 30/52 phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân, đạt 57,69%. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung VBQPPL phục vụ triển khai Đề án 06. Trong đó, phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số VBQPPL có quy định về TTHC liên quan đến giấy tờ công dân như Luật Xuất bản; Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác…

Các địa phương cũng đã công bố TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý như: Đà Nẵng (đã công bố 53 TTHC nội bộ, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 05/29 TTHC); Hải Phòng đã công bố 43 TTHC nội bộ, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 11 TTHC); Quảng Ninh (công bố 60 TTHC nội bộ), TP. Hồ Chí Minh (công bố 19 TTHC nội bộ); Cần Thơ (đã công bố 25 TTHC thuộc nhiều lĩnh vực); Hải Dương và Tây Ninh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ.  Trong đó, Tây Ninh đã rà soát 36/71 thủ tục, đề xuất đơn giản hóa với 25/36 thủ tục, ước tính tỷ lệ chi phí cắt giảm được là 20,59%…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cho biết công tác cải cách TTHC trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, những điểm nghẽn về cải cách TTHC luôn được các cơ quan chuyên môn kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành giao.

Tuy nhiên, hiện nay Hải Phòng vẫn đang gặp một số vướng mắc, cụ thể như Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố Hải Phòng đang trong giai đoạn chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu nên các số liệu được ghi nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chưa được đầy đủ và chính xác. Vị trí xếp hạng của thành phố Hải Phòng theo đánh giá của Bộ Chỉ số 766 mặc dù đã cải thiện trong những tháng gần đây (từ vị trí 48 (tháng 01/2024), vị trí 49 (tháng 02/2024) lên vị trí thứ 35 (tháng 3) và ở vị trí 24 (tháng 4/2024) nhưng chưa ổn định và vẫn nằm trong nhóm thấp điểm. Bên cạnh đó, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở khu vực nông thôn còn hạn chế; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến chưa cao; tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết TTHC còn thấp; chưa ban hành danh mục thành phần hồ sơ cần số hóa…

Kiến nghị tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia, nền tảng thanh toán trực tuyến để khắc phục các lỗi trong thanh toán trực tuyến, thống kê tỷ lệ, mức độ hài lòng, phản ánh kiến nghị…; bảo đảm đầy đủ các tiện ích, các trường thông tin, nhóm dịch vụ dùng chung; hướng dẫn địa phương tạo lập, sử dụng danh mục dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Các Bộ, ngành ban hành Quyết định công bố TTHC đúng thời gian theo quy định; chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC lên Cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia để làm cơ sở cho địa phương thực hiện việc công bố, công khai danh mục TTHC.

Qua nghe ý kiến của các Bộ và địa phương về những tồn tại, hạn chế cùng những điểm nghẽn trong triển khai cải cách TTHC, phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao các Bộ và địa phương đã vượt qua khó khăn, chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới các Bộ và địa phương kiên trì, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung rà soát các TTHC nội bộ, tổng hợp báo cáo về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2024. Cùng với đó, các địa phương cần đẩy mạnh khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cấu trúc lại quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC…/.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác