Print Thứ Ba, 09/05/2023 10:40 Gốc

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về hoạt động truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Hải Phòng năm 2023-2024.

Theo đó, để chủ động triển khai các hoạt động truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố giao các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai truyền thông tập trung vào 7 nội dung, gồm:

Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, UBND các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm để phòng, chống dịch”; khuyến khích người dân tích cực, chủ động tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, đúng đối tượng theo khuyến cáo của ngành Y tế.

(Ảnh minh họa).

Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng; sự phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức… trong triển khai tiêm chủng trên toàn thành phố.

Xây dựng các câu chuyện, các sự kiện liên quan đến truyền thông vận động người dân tham gia tiêm chủng để tăng cường truyền thông đến các nhóm đối tượng đích.

Thực hiện quản trị thông tin, theo dõi thông tin dư luận, báo chí và mạng xã hội, cung cấp thông tin khoa học, kịp thời để phối hợp các cơ quan chức năng phản bác, xử lý tin giả, tin đồn liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định.

Nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan báo chí, các cán bộ y tế và các lực lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng: tổ chức đào tạo, tập huấn; xây dựng và cung cấp các tài liệu truyền thông, các hướng dẫn chuyên môn dành cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng.

Phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao.

(Ảnh minh họa).

UBND thành phố giao Sở Y tế làm đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch công tác truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố năm 2023-2024; hướng dẫn, giám sát các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Báo cáo kết quả hoạt động theo quy định về UBND thành phố và Bộ Y tế.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí thành phố và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên đưa tin tuyên truyền về hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố. Căn cứ Kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt, các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 thuộc lĩnh vực chuyên môn/địa bàn đơn vị phụ trách.

Tại địa phương, UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023-2024 của địa phương.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Kế hoạch số 144/KH-UBND

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Hải Phòng, năm 2023-2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác