Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:48

6 tháng đầu năm 2018, công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có nhiều chuyển biến tích cực, công tác ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai kịp thời, đồng bộ. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đạt nhiều kết quả, nhất là đổi mới công tác cai nghiện.

Tuy nhiên công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Người sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng tăng cao, công tác rà soát, thống kê báo cáo người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy còn bất cập, việc thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ đối với công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy chưa được một số địa phương quan tâm chỉ đạo; chương trình mở rộng điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone còn chậm; kinh phí cho công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm từ nguồn ngân sách hạn chế, từ nguồn tài trợ bị cắt giảm; các Bộ, ngành phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia  phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, như sau: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, thống kê, báo cáo đầy đủ số người sử dụng ma túy tổng hợp để lập hồ sơ quản lý; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và tiền chất, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp; triển khai nghiên cứu, thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn, chuyển gửi và cai nghiện ma túy; nghiên cứu đổi mới công tác tài chính phòng, chống HIV/AIDS dựa vào huy động các nguồn lực xã hội hóa; nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị cho người sử dụng ma túy tổng hợp có dấu hiệu loạn thần…

Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Thông báo 589/TB-VPCP ngày 20/12/2017, Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Quốc gia và chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 266/TB-UBND ngày 29/6/2018.

UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết, Kế hoạch hoặc Đề án bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố; đề xuất văn bản của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 20/12/2018; đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí; cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; rà soát, thống kê và có hồ sơ quản lý người nghiện và người sử dụng ma túy tổng hợp; tiếp nhận, phân loại các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp để quản lý có hiệu quả tại các cơ sở cai nghiện.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố 30/7/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác