Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:06

Sáng 25/5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố tổ chức họp nghe báo cáo việc chuẩn bị Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) về một số cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng, được các sở, ngành liên quan tham gia ý kiến bằng văn bản. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết dự kiến được trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài luôn được thành phố quan tâm. Nhằm thu hút, động viên, khuyến khích, đãi ngộ đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế cần tiếp tục có cơ chế chính sách động viên, khen thưởng kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tại kỳ họp sắp tới.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác