Print Thứ Năm, 25/03/2021 22:15 Gốc

Thực hiện kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ngành Thuế đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống ứng dụng đáp ứng việc tiếp nhận Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dành cho cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế theo phương thức điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã ban hành thông báo số 909/TB-CTHPH ngày 22/03/2021 về việc tiếp nhận tờ khai thuế nhu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử, cụ thể:

1. Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ Quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:

Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

2. Đối với hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế

Cá nhân tiếp tục thực hiện kê khai theo mẫu ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế, cụ thể:

– Kê khai tháng/quý theo mẫu 02/KK-TNCN;

– Kê khai quyết toán năm theo mẫu 02/QTT-TNCN.

3. Kê khai, nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế đã thực hiện cài đặt, nâng cấp ứng dụng tập trung đáp ứng tiếp nhận từ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân theo phương thức điện tử từ ngày 03/03/2021, nên toàn bộ hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng/ quý, quyết toán năm và quyết toán thuế đối với người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh được thực hiện qua phương thức điện tử. Để thực hiện kê khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử người nộp thuế thực hiện 02 bước như sau:

– Bước 1: Cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuê.

– Bước 2: Cá nhân kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khi cá nhân đăng ký được tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế. Cá nhân đăng nhập trang web https://canhan.gdt.gov.vn để thực hiện kê khai và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.

Hướng dẫn cụ thể tại http://haiphong.gdt.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiếp nhận tờ kê khai thuế thu nhập cá nhân bằng phương thức điện tử đối với cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan thuế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác