Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:43

Các thành viên Đoàn kiểm tra nhận xét: so với kết quả kiểm tra CCHC năm 2017, Sở Y tế có một số chuyển biến tích cực, thể hiện quyết tâm, cố gắng của tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, công vụ, công chức. 

 

Sáng 6-9, Đoàn kiểm tra số 2 của UBND thành phố do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Sở Y tế. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

 

Các thành viên Đoàn kiểm tra nhận xét: so với kết quả kiểm tra CCHC năm 2017, Sở Y tế có một số chuyển biến tích cực, thể hiện quyết tâm, cố gắng của tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, công vụ, công chức. Cụ thể, như: tích cực triển khai các Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12), chủ động rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành theo hướng tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian, bước đầu phát huy hiệu quả.

 

Làm thủ tục phục vụ người bệnh tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt- Tiệp.

 

Lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trong ngành bước đầu thực hiện tốt Nghị định số 16 của Chính phủ về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; duy trì thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không có tình trạng quá hạn; rút ngắn thời hạn cấp phép khám chữa bệnh…

 

Đoàn kiểm tra cũng đánh giá, tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và tỷ lệ hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Sở chưa đạt yêu cầu. Cùng với các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC, Sở Y tế cần tiến hành và công khai đo lường đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh…

 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đề nghị Sở Y tế tập trung vào một số nhiệm vụ: tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập, chú trọng giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở tuyến cơ sở; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất với thành phố về cơ chế, chính sách để đưa bác sĩ về các đơn vị y tế tuyến cơ sở, thực hiện chính sách y tế phục vụ nhân dân tốt hơn. Lãnh đạo Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ; quan tâm, đầu tư nguồn lực đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý điều hành và công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Báo Hải Phòng 06/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiến hành đo lường, công khai kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác