Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:35

Chiều 4-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp giao ban thường kỳ về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành, huyện Thủy Nguyên, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện dự án Bắc Sông Cấm và cầu Hoàng Văn Thụ, Phó Chủ tịch Thường trực nhận xét tiến độ công việc của dự án là sức ép rất lớn với thành phố nhưng nhiều công việc còn chậm, nhiều công việc trì trệ so với tiến độ. Trong đó, trách nhiệm và sự phối hợp của các Sở, ban, ngành với địa phương, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và người dân là chưa tốt.

Về công tác giải phóng mặt bằng rất chậm không đảm bảo yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án, do vậy đồng chí Nguyễn Xuân Bình đề nghị các đồng chí trong Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Thủy Nguyên được phân công tiếp tục theo dõi, chủ động thực hiện đôn đốc thúc đẩy tiến độ GPMB; đề nghị huyện Thủy Nguyên rà soát toàn bộ quá trình giải quyết chế độ chính sách về GPMB, về tái định cư cho từng hộ dân cụ thể và báo cáo kết quả cho Văn phòng UBND thành phố trước ngày 7-10.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu huyện Thủy Nguyên kiểm tra lại tình trạng người dân cản trở tiến độ thi công của các nhà thầu. Trong đó, đối với người dân trực tiếp có quyền lợi liên quan thì huyện rà soát chế độ chính sách và tuyên truyền vận động người dân thực hiện theo quy định pháp luật, chính sách của thành phố; đối với những người dân không có quyền lợi trực tiếp mà cố tình cản trở trái với quy định của pháp luật, yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật bảo đảm việc thi công; chú ý tình trạng tập trung đông người, lôi kéo bất hợp pháp, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Xuân Bình kết luận chỉ đạo cuộc họp

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố về họp giao ban thường kỳ dự án, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố phụ trách dự án giao ban với chuyên viên nắm lại vấn đề, tổng hợp nội dung tham mưu lãnh đạo UBND thành phố trước ngày thứ 5 hàng tuần; đề nghị Văn phòng UBND thành phố thực hiện đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị giải quyết công việc theo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố; yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ với Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm chủ động kiểm tra, rà soát lại toàn bộ báo cáo Văn phòng UBND thành phố trước ngày 10-10.

Văn phòng UBND thành phố rà soát toàn bộ công trình, bổ sung xây dựng đường găng tiến độ, thực hiện giao ban hàng tuần theo đường găng tiến độ; đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thể hiện rõ quan điểm, trình lãnh đạo UBND thành phố giải quyết vấn đề giá đất cho huyện Thủy Nguyên, Văn phòng UBND thành phố rà soát lại trách nhiệm của các đơn vị, báo cáo vào chiều 5-10; đề nghị cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với huyện Thủy Nguyên kiểm tra hướng dẫn cụ thể, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của người dân theo đúng trình tự pháp luật.  

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình yêu cầu huyện Thủy Nguyên chủ động phối hợp, gắn kết chặt chẽ với Ban Quản lý, các nhà thầu, chính quyền các xã đảm bảo các biện pháp an toàn thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân.

Những trường hợp thi công ảnh hưởng đến người dân, xem xét xử lý kịp thời, thỏa đáng theo quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận từ người dân.

Đoàn Lanh – An ninh Hải Phòng 05/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tiến độ GPMB Dự án xây dựng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác