Print Thứ Năm, 20/06/2024 07:55 Gốc

Để tiếp tục vận hành Tổng đài 1022 theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND thành phố bảo đảm hiệu quả, kịp thời và mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo giao Viễn thông Hải Phòng (VNPT Hải Phòng), đơn vị cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin Tổng đài 1022 phối hợp với Văn phòng UBND thành phố tổ chức thực hiện việc tập huấn, khai thác cho các cơ quan, đơn vị liên quan về quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định tại Quy chế phối hợp.

Theo đó, xây dựng nội dung, hình ảnh về Tổng đài 1022 thành phố bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, đúng quy định gửi các Sở, ban, ngành thành phố, địa phương để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố về hoạt động của Tổng đài 1022 thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo Tổng đài 1022 thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua Tổng đài 1022 để cập nhật vào Hệ thống phần mềm bảo đảm hiệu quả và đúng quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND.

Giao các Sở, ban, ngành thành phố và địa phương căn cứ vào đặc điểm, tình hình của cơ quan, địa phương để lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp về hoạt động của Tổng đài 1022 thành phố đến tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý biết và hướng ứng sử dụng, kịp thời phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài 1022 thành phố.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh phù hợp khác về hoạt động của Tổng đài 1022 để các tổ chức, cá nhân biết và hưởng ứng sử dụng./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tích cực tuyên truyền việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố qua Tổng đài 1022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác