Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:03

Theo Kế hoạch Tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2018 trên địa bàn thành phố do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa ban hành nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận tham gia chủ động tích cực và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng trong cộng đồng ASEAN.


Quảng bá tiềm năng du lịch của Việt Nam và ASEAN là một trong những nội dung tuyên truyền của Kế hoạch (Vịnh Lan Hạ – Cát Bà)

Thời gian tới, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tổ chức tích cực với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố phải đảm bảo được tính đồng bộ, thống nhất để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền.

Với chủ đề “Tự cường và sáng tạo” của ASEAN trong năm 2018, các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các đối tác, diễn đàn khu vực; tuyên truyền về các lĩnh vực văn hóa, thông tin đầu tư, kinh doanh, hội nhập…; quảng bá tiềm năng du lịch của Việt Nam và các nước ASEAN; nhấn mạnh vai trò Việt Nam sẽ là nước điều phối quan hệ đối tác ASEAN – Nhật Bản từ tháng 8/2018 – tháng 8/2021, trên cơ sở đó tăng cường tuyên truyền thêm về quan hệ đối tác ASEAN – Nhật Bản, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên; tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và cộng đồng quốc tế thông qua nhiều hình thức đối với các lĩnh vực truyền thống và lĩnh vực khác nhau; tiềm năng thương mại và đầu tư của thị trường ASEAN cho các doanh nghiệp Việt Nam…

Ông Lương Hải Âu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thông qua Kế hoạch tuyên truyền này nhằm kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau để đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực. Đồng thời, cung cấp những thông tin để định hướng cho toàn xã hội chủ động, tích cực học tập, phấn đấu đạt đủ các điều kiện cần thiết, nắm bắt được cơ hội phát triển khi tham gia vào cộng đồng chung ASEAN.

Trâm Bầu – haiphong.gov.vn 05/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Tích cực tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác